Skład Jury Konkursu - Edycja 2020

 1. Prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
 2. Dr hab. Joanna Suliburska, Prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 3. Dr hab. n. biol. Piotr Klimaszyk, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 4. Redaktor Anna Kowalska (Tygodnik Polityka)
 5. Dr hab. n. med. Agnieszka Zawiejska (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
 6. Dr hab. n. zdr. Matylda Kręgielska-Narożna (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
 7. Dr hab. n. med. Monika Szulińska (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
 8. Dr hab. n. med. Marta Stelmach-Mardas (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
 9. Dr hab. n. med. Barbara Poniedziałek (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
 10. Dr hab. n. med. Jacek Karczewski (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
 11. Dr hab. n. med. Piotr Rzymski (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
 12. Dr n. med. Małgorzata Moszak (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
 13. Dr n. biol. Joanna Rosińska (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)