Regulamin

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu “Popularyzator Dietetyki 2021”

 1. Organizatorem konkursu jest Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej oraz Zakład Medycyny Środowiskowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 2. Patronat honorowy nad konkursem pełni JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tykarski.
 3. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób aktywnie studiujących na kierunku dietetyka na dowolnej uczelni wyższej w Polsce
 4. Przedmiotem konkursu są nadesłane przez uczestników teksty popularno-naukowe dotyczące następującej tematyki:
  1. obalania mitów dietetycznych
  2. kontrowersji związanych z żywieniem człowieka
  3. niebezpieczeństw spożywania niektórych produktów żywnościowych
  4. współczesnych wyzwań i możliwości dietetyki klinicznej
  5. związków między dietą a wpływem człowieka na środowisko
  6. związków diety i produkcji żywności z ryzykiem epidemiologicznym
 5. Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie dwa teksty do oceny.
 6. Dopuszcza się prace przygotowane tylko przez jednego autora.
 7. Prace nie mogą zawierać nieuprawnionych zapożyczeń
 8. Dopuszczalne jest załączenie 1 ryciny (zdjęcia, wykresu) towarzyszącej tekstowi. Rycina musi być opisana i przedstawiać materiał, do którego autor posiada prawa autorskie.
 9. Teksty powinny być zgłaszane jedynie drogą elektroniczną do 31 stycznia 2022 r. na adres: popularyzator@ump.edu.pl
 10. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko autora tekstu, informacje o kierunku, uczelni oraz roku studiów oraz deklarację o przystąpieniu do konkursu w treści przesłanej wiadomości.
 11. Najlepsze prace zostaną wyłonione przez komisję konkursową na początku 2021 r.
 12. Najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami materialnymi.
 13. Wszystkie nagrodzone oraz wyróżnione teksty zostaną opublikowane na blogu tygodnika Polityka dietetyczny.blog.polityka.pl